12.12. klokken 10:00 til 14:00 Miniseminar : Bærekraftig utvikling med industriell vekst som mål

Bærekraftig utvikling med industriell vekst som mål

Tid: 12.12, klokken 10:00 til 14:00

Sted: Innovasjonsloftet

Send påmelding til: post@appliedautonomy.no

Målgruppen er virksomhetene, offentlig sektor og akademia som vil samarbeide om å utvikle kunnskap, metoder, løsninger og tjenester innenfor Anvendt Autonomi og Sømløs Transport

Innlegg

1) IOTA Distributed Ledger beyond Blockchain – Backbone for the future of autonomous, connected and electric mobility? Wilfried Pimenta, Business Dev Director

2) Ulike tjenester fra SammeVei, Rasmus Myklebust, CEO, www.sammevei.no

3) Forventninger til klyngen i Standardiseringsarbeid og viktige ITS arrangementer i  2018, ITS Norge ved Trond Hovland og Jenny Simonsen

4) Oppdatert status «Autonomi og Sømløs Mobilitet», Olav Madland, CEO, Applied Autonomy 

 

5) Polyteknisk Forening, Sirkulær økonomi og Innovasjon Kobling til Autonomi og Smartmobilitet? Anne Cathrine Gjærde

4) Klyngesamarbeid «Anvendt Autonomi og Sømløs Transport», Olav Madland

5) Status og Planer for Testarena Kongsberg og Sohjoa Baltic

6) Forskningsprogrammer/støtteordninger som er relevante å benytte seg av for Klyngen, Trine Steen NFR 

7) Horizon 2020 – Calls som vi vil ha fokus på

8) Workshop: Konkretisering av plan for å etablere et samarbeid mellom
offen
tlig og Privat sektor.  Målsetninger, aktiviteter og organisering.

Målgruppen for klyngen er Virksomhetene, offentlig sektor og akademia som vil samarbeide om å utvikle kunnskap, metoder løsninger og tjenester eller være bruker dette innenfor Anvendt Autonomi og Sømløs Transport

Vi må formulere et målbilde, stake ut en kurs og ha konkrete aktiviteter som leder i rett retning. Organiseringen er et viktig virkemiddel for å oppnå målsetningene.

Send påmelding til: post@appliedautonomy.no