NSB kjøper seg inn i Applied Autonomy

Ser stort potensial i selvkjørende transport

Applied Autonomy fikk denne uken NSB som medeier og samarbeidspart. Applied Autonomy leverer tjenester og systemløsninger for operatører og myndighetene for gjennomføring og for drift av demonstrasjoner, piloter og utprøving av autonome kjøretøy. NSB går inn med 2 millioner kroner og sikrer seg en eierandel på 16,67 prosent.

– Vi gleder oss til å komme tettere på teknologimiljøene på Kongsberg. Applied Autonomy representerer et av de beste kompetansemiljøene i Norge innenfor autonome transporter. NSB ønsker å lære og delta i utviklingen med selvkjørende transport, sier Synne Homble, mobilitetsdirektør i NSB-konsernet.

– NSB er en viktig del av kollektivtransporten i Norge og dekker med sitt tilbud store deler av Norges befolkning. NSB gir som medeier fart på veksten vi har som mål for Applied Autonomy, samtidig som vi opprettholder fokus på hele markedet som representerer NHO Transport sine medlemmer, eiere og forvaltere av veginfrastruktur og transportkjøpere. NSB er en langsiktig og kompetent medeier, som har fokus på neste generasjon transportsystem og norsk verdiskapning, det gjør dette veldig bra, sier Olav Madland, adm.dir i Applied Autonomy.

Innovasjon i fellesskap

Kongsberg Innovasjon gikk inn på eiersiden og etablerte Applied Autonomy første halvår 2017 og vil investere 1 million kroner ekstra i Applied Autonomy i forbindelse med at NSB-konsernet blir medeiere.

– Det at Applied Autonomy får inn en aktør som både kan bidra med finansiering og tilføre kompetanse innen kollektivtransport er viktig for den strategiske utviklingen av selskapet, sier Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon.

– Dette er et godt eksempel på hvordan Kongsberg Innovasjon legger til rette for samarbeid mellom oppstartsselskaper og etablerte selskaper, legger Torø til.

Pilot på Kongsberg

Nettbuss, som er en del av NSB-konsernet, er allerede involvert i et pilotprosjekt for selvkjørende busser i Kongsberg. De ser for seg flere slike prøveprosjekter fremover.

– På lengre sikt tror vi dette samarbeidet kan gjøre NSB-konsernet konkurransedyktige i ulike former for transportanbud. Vi vurderer også om vi skal starte og drive egne kommersielle tjenester innenfor selvkjørende busser, sier Homble.