Engelsk TV-kanal til Drammen for å fortelle om Norges satsing på autonome kjøretøy

Applied Autonomy møter engelsk presse for å fortelle om førerløse busser

Englands største kommersielle TV kanal, ITN, vil presentere historien om den Norske El-bil innføringen og utprøvingen av autonome kjøretøy i Norge. I den sammenhengen kommer de til Drammen mandag 23 april.

Buskerud Fylkeskommune, oppstartsselskapet Applied Autonomy fra Kongsberg, Brakar, Drammen og Testarena Kongsberg plasseres i sentrum for historiefortellingen i England.

Den politiske ledelsen i Buskerud, Drammen og Kongsberg samt ledelsen i Brakar og Applied Autonomy møter derfor engelsk presse.

Mediekanalen er også interessert i å høre hva byplanleggere, studenter og alle andre tenker om denne nye transportformen.

Du er derfor hjertelig velkommen på et besøk og en kjøretur med selvkjørende minibuss ved elvebredden i Drammen mandag 23. april mellom 10:00 og 13:00.

Her foregår filmproduksjonen og kjøring med selvkjørende minibuss. Mandag 23. april mellom 10:00 og 13:00.